StudyCyprus
Search

 

FOLLOW US ON
SOCIAL NETWORKS

     Facebook

Η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στην εκπαίδευση

Nέα προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Middlesex στο Λονδίνο από τον Οκτώβριο 2017

 

Σε υπάρχουσα πτυχιακά προγράμματα  έχει προστεθεί  το προπτυχιακό επίπεδο (foundation). Τα προγράμματα αυτά έχουν διάρκεια τέσσερα (4) χρόνια και το σημαντικό είναι ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για το βρετανικό φοιτητικό δάνειο για όλα τα 4 χρόνια. Η επιλογή αυτή είναι η κατάλληλη για όσους δεν έχουν τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα  που ζητούν τα πανεπιστήμια για εισδοχή στον πρώτο χρόνο.  

 

Undergraduate Courses

BA 3D Animation and Games with Foundation Year
BA Animation with Foundation Year
BA Creative Writing and Journalism
BA Dance Performance with Foundation Year
BA Dance Studies with Foundation Year
BA Design Crafts with Foundation Year
BA Fine Art with Foundation Year
BA Graphic Design with Foundation Year
BA Illustration with Foundation Year
BA Interior Architecture with Foundation Year
BA Interior Design with Foundation Year
BA Jazz with Foundation Year
BA Music Business and Arts Management with Foundation Year
BA Music with Foundation Year
BA Popular Music with Foundation Year
BA Theatre Arts with Foundation Year
BSc Biochemistry
BSc Biochemistry with Foundation Year
BSc Mathematics with Computing
BSc Medical Biochemistry
BSc Medical Biochemistry with Foundation Year
BSc Pharmaceutical Chemistry with Foundation Year
BSc Public and Environmental Health

 

 

Postgraduate Courses

MA Digital Marketing
MA Diversity
MA Diversity and Organisational Change
MA International Human Resource Management
MA Leadership in Organisations
MA Organisational Change
MA People Management and Development
MSc Biodiversity, Evolution and Conservation in Action
MSc Biomedical Science (Medical Immunology)
MSc Corporate and Marketing Communications
MSc International Tourism Management
MSc Psychology of Trauma and Resilience
MSc Sport and Exercise Psychology
MSc Sport and Exercise Psychology (BPS Accredited)
MSc Sports Coaching
MSc Strategic Marketing
MSc Work and Organisations
MSci Clinical Biochemistry
MSci Mathematics with Computing
MSci Pharmaceutical Chemistry with Foundation Year

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα πιο προγράμματα αλλά και γενικά για το πανεπιστήμιο του Middlesex μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο του πανεπιστημίου στην Κύπρο, Global Educational services, στα τηλέφωνα 22 780250, 22785022 και 22 772244.

Stem is cool - SAS

 
 

The goal of the competition is to impress upon students (and their parents and teachers) that focusing on science, technology, engineering, and math can create a wide array of career opportunities, some of which may not be expected. The videos submitted highlight employees of Change The Equation member companies and the cool things they are doing with their STEM skills.

 

Δείτε το βίντεο της SAS

 

Stem is cool - SAS

 
 

The goal of the competition is to impress upon students (and their parents and teachers) that focusing on science, technology, engineering, and math can create a wide array of career opportunities, some of which may not be expected. The videos submitted highlight employees of Change The Equation member companies and the cool things they are doing with their STEM skills.

 

Δείτε το βίντεο της SAS

 
Η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στην εκπαίδευση

Πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στην Εκπαίδευση

Της Γιώτας Λόγιου

Το καλοκαίρι που μας πέρασε ο πρόεδρος της οργάνωσης των παραπληγικών κ. Δημήτρης Λαμπριανίδης κατήγγειλε πως η αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία γίνεται με πολλές δυσκολίες. Πόσο μάλλον σε θέμα πρόσβασης στην εκπαίδευση. Όλα τα εκπαιδευτικά κτίρια πρέπει να είναι στον υψηλότερο δυνατό βαθμό προσβάσιμα σε όλους. Αλήθεια τι συμβαίνει σήμερα στην Κύπρο;

Καταρχήν άτομο με αναπηρία είναι το άτομο με σωματική ή πνευματική διαταραχή η οποία έχει λεπτές και μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες στην ικανότητα του να εκπληρώνει φυσιολογικές καθημερινές δραστηριότητες. Όταν λέμε διαταραχή θεωρούμε την παρεμπόδιση διεκπεραίωσης φυσιολογικών καθημερινών δραστηριοτήτων με επιπτώσεις σε κάποιο τουλάχιστον από τα παρακάτω: χειρωνακτική επιδεξιότητα, κινητικότητα, συντονισμός σώματος, εγκράτεια, ικανότητα ανύψωσης, μεταφοράς ή μετακίνησης καθημερινών αντικείμενων, ακοή, όραση, λόγος, μνήμη, ικανότητα συγκέντρωσης, κατανόηση, μάθηση, αντίληψη πιθανού σωματικού κινδύνου.


Σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, «Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος» αρ. 127 μέρος ΙΙ, Δικαιώματα ατόμων με αναπηρία, Άρθρο 4(1)’, δίνεται έμφαση στο ότι τα άτομα αυτά έχουν το κάθε δικαίωμα να ζουν αυτάρκη, να είναι ενσωματωμένα πλήρως στην κοινωνία και να έχουν ίση συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Ο νόμος αυτός βασίστηκε στις Διεθνείς Διακηρύξεις και Πρότυπα, τονίζοντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Η κυβέρνηση έχει ως προτεραιότητα της την επαγγελματική εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρίες και κατά συνέπεια την αποκατάσταση τους. Για παράδειγμα, μέσω του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η Υπηρεσία Μέριμνας των Αναπήρων είναι υπεύθυνη για το «Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων», όπου σε αυτό επικεντρώνεται η επαγγελματική καθοδήγηση και εκπαίδευση τους. Εκεί παρέχονται προγράμματα διαμορφωμένα για τις ανάγκες των ατόμων με σωματικές αναπηρίες, εκπαίδευση και απασχόληση. Η μέση διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου είναι 12 μήνες. Αφετέρου για ενήλικες περισσότερο η Σχολή Τυφλών συνεργαζόμενη με την Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών, αποσκοπεί για άτομα με προβλήματα στην όραση που χρειάζονται επανεκπαίδευση για συγκεκριμένη θέση εργασίας ή καριέρα. Παρέχει προγράμματα εκπαίδευσης για τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, κινητικότητα και προσανατολισμό όπως επίσης και καθημερινές ζωτικές δραστηριότητες.

Να τι συμβαίνει με την πρόσβαση σε τέτοιους χώρους όμως. Το περιορισμένο δίκτυο μεταφορών, η απουσία κατάλληλων πεζοδρομίων όπως επίσης και η εύκολη πρόσβαση σε διάφορα κτήρια είναι κάποια από τα συνήθη εμπόδια και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες. Το προτιμότερο είναι κάθε μαθητής-φοιτητής να μπορεί να επωφεληθεί της δυνατότητας καθημερινής μεταφοράς στην τάξη μετ’ επιστροφής στο σπίτι. Ο οδηγός του οχήματος έχει την ευθύνη να οδηγεί το άτομο στην τάξη. Αν η οικογένεια εξασφαλίζει η ίδια τη μεταφορά του ατόμου, μπορεί ίσως να επωφεληθεί μιας αποζημίωσης για τη διασφάλιση των ίδιων συνθηκών.


Σύμφωνα με το νόμο για τις νέες κατασκευές και ανακαινίσεις όλα τα εκπαιδευτικά οικοδομήματα -και όχι μόνο- θα πρέπει προοδευτικά να πληρούν τις αρχιτεκτονικές προδιαγραφές προσπέλασης.

Ορισμένες ρυθμίσεις ελάχιστα δαπανηρές μπορούν να γίνουν όταν ζητούνται εγκαίρως όπως: τοποθέτηση ράμπας ή κεκλιμένα επίπεδα και υγειονομικές διευθετήσεις. Σε κάποιους εκπαιδευτικούς χώρους δυστυχώς εργασίες πιο σημαντικές π.χ. η τοποθέτηση ανελκυστήρα αμελούνται. Σε κάθε πανεπιστήμιο στην Κύπρο πλέον, υπάρχουν ευχαρίστως συγκεκριμένες δράσεις για να διευκολύνουν άτομα με αναπηρίες και αναφέρονται για παράδειγμα σε προσπελασιμότητα των χώρων, στους οποίους περιλαμβάνονται οι διδακτικές αίθουσες και το εστιατόριο.

Παρόλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει θέμα για την αναζήτηση μέσων βοήθειας των εκπαιδευτικών χώρων παγκύπρια για να τα καταστήσουν προσβάσιμα καθώς και για τρόπους χρηματοδότησης για ειδικό παιδαγωγικό υλικό, βελτίωση της πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση. Ευελπιστούμε να γίνει ευαισθητοποίηση του προσωπικού επιθεώρησης στους εκπαιδευτικούς χώρους και η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία να ξεφύγει από τα στερεότυπα και αρχές και αντιλήψεις της μικρής κοινωνίας της Κύπρου. Θα καταλήξουμε άραγε τότε σε μια φυσική και λειτουργική ενσωμάτωση και πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στην εκπαίδευση;

Facebook

FOLLOW US ON
SOCIAL NETWORKS

     Facebook